Linzbothová 18, Bratislava
6. trieda

Milé mamičky,

Mama - slovo, ktoré sme takmer všetci vyslovili ako prvé.

Mama symbolizuje nekonečnú lásku, nesmiernu obetavosť, trpezlivosť, nehu, úsmev a občas i slzy. A dnes jej vzdávame úctu.

Ste mladé mamičky, ale všetky si spomeniete na svoje matky. Ony vám dali život, a koľko lásky ste od nich dostali, dávate dnes svojim deťom a verte, že vám to raz vrátia.

Sú ešte malé, nechápu, čo vlastne život je, ale už vedia, že vás majú, milujú vás a dnes vám to chcú vyjadriť piesňou, básňou, tančekom a malým darčekom.

Vynaložili nemalé úsilie, aby vám v tento deň - Deň matiek vykúzlili na perách úsmev a radosť.